Cena za prepravu závisí od miesta, kde má byť tovar doručený. Cena dopravy je podrobne rozpísaná pre takmer každú obec. V prípade, že obec, sa nenachádza v našom cenníku, je cena dopravy určená na základe vzdialenosti zo skladu, na bod určený kupujúcim. Cena za 1km je 0,8Eur vrátane DPH. Balné je zdarma. Všetky ceny za dopravu sú s DPH.

Kompletný cenník dopravy

Rimavská Sobota a okolie:

Obec / Prímestská časť Cena
Rimavská Sobota (vrátane Vinice a Sabovej) 3 €
Vyšná Pokoradz 5 €
Nižná Pokoradz / Zlatná 5 €
Kurinec / Močiar 5 €
Dúžava 5 €
Mojín 6 €
Bakta 5 €

Smer hnúšťa / Poltár:

Čerenčany 5 €
Kružno – Garaška 8,50 €
Krásna 5 €
Veľké Teriakovce 6,50 €
Malé Teriakovce 7,50 €
Vrbovce n. Rimavicou 8,50 €
Nižný Skálník 8,50 €
Vyšný Skálnik  10 €
Hrachovo 9,50 €
Svetlá 11 €
Selce 12,50 €
Hrnčiarska Ves 15 €
Hrnčiarske Zalužany 12 €
Sušany 13,50 €
Poltár 20 €
Kociha 11,50 €
Rimavské Zalužany 13 €
Rimavská Baňa 14 €
Lehota nad Rimavicou 15,50 €
Rimavské Brezovo 17 €
Hnúšťa 20 €
Klenovec 24 €
Kokava nad Rimavicou 24 €
Kokava Línia 29 €

Smer Ožďany / Lučenec:

Mlynárka / Molnárka / Čierna Lúka 5 €
Babin Most 7 €
Ožďany 10 €
Ružová Osada 12,50 €
Nové Hony 13,50 €
Pincíná 18,50 €
Lučenec 25 €

Smer Husiná / Fiľakovo:

Dúžava 5 €
Mojín 6 €
Dolné Zahorany 10 €
Husiná 11,50 €
Veľké Dravce 14,50 €
Buzitka 19,50 €
Fiľakovo 23,50 €

Smer Jesenské / Tachty:

Rimavské Janovce 5 €
Jánošíky 6,50 €
Pavlovce 7 €
Belín 10 €
Jesenské 9,50 €
Širkovce 11 €
Šimonovce 14 €
Hostice 20,50 €
Jestice 22,50 €
Petrovce 25 €
Gemerské Dechtáre 22,50 €
Gortva / Jesenské 12 €
Hodejovec 14 €
Hodejov 14 €
Čierny Potok 17,50 €
Blhovce 18,50 €
Konrádovce 20 €
Gortva / Hajnáčka 20 €
Hajnáčka 24,50 €
Gemerský Jablonec 27,50 €
Nová Bašta 31 €
Stará Bašta 30,50 €
Tachty 34 €

Smer Číž:

Bottovo 12,50 €
Martinová 14,50 €
Dubovec 15 €
Orávka 17 €
Rimavská Seč 18,50 €
Číž 20,50 €

Smer Bátka / Tornaľa:

Zacharovce 5 €
Bakta 5 €
Bátka 10 €
Tomášovce 11,50 €
Vieska nad Blhom 12,50 €
Radnovce 13,50 €
Dulovo / Žíp 12 €
Figa 16 €
Stránska 17,50 €
Tornaľa 22 €

Smer Teplý Vrch / Lukovištia:

Nižná Pokoradz / Zlatná 5 €
Vyšná Pokoradz 5 €
Horné Zahorany 8,50 €
Dražice 8 €
Padarovce 9,50 €
Teplý Vrch 12 €
Veľký Blh 13 €
Uzovská Panica 10 €
Budikovany 14 €
Hostišovce 15,50 €
Slizké 17 €
Drienčany 13 €
Pápča 13 €
Hrušovo 17 €
Lukovištia 13 €
Kraskovo 14 €
Babinec 15 €
Kyjatice 17 €

Cena sortimentu:

Všetky ceny uvedené na  internetovej stránke www.drinkexpress.sk sú uvedené v eurách, vrátane všetkých daní ( SD a DPH ). V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady za dopravu zakúpeného tovaru na miesto určenia. Táto čiastka sa pripočíta k cene tovaru v čase dodania.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente vystavenia objednávky.

Platobné podmienky:

Kúpnu cenu uhradí kupujúci vopred zvoleným spôsobom úhrady, ktorý vyznačí v objednávke:

  • – Dobierkou – v hotovosti, kartou
  • – Platbou kartou online – pomocou platobnej brány Stripe

 

Daňový doklad sa zasiela spolu s tovarom, prípadne faktúra v e-maili. Ak predávajúci nie je schopný dodať tovar za určených podmienok a úhrada faktúry už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.