Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej prevzatí a pri zistení poškodenia, musí za prítomnosti dopravcu/dodávateľa vyhotoviť záznam o jej poškodení. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca.

Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom/ dodávateľom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar, prípadne vrátenie peňazí.

Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na e-mail info@drinkexpress.sk.  Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

Predávajúci nezodpovedá za žiadne chyby tovaru, ktoré boli spôsobené konaním kupujúceho.

Sankcie za nevyzdvihnutie tovaru/fiktívne objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu pokutu vo výške 10 EUR v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol – neprevzal. Táto zmluvná pokuta nezahŕňa náklady na dopravu. Náklady na dopravu sú účtované podľa cenníka uvedeného na webovej stránke info@drinkexpress.sk.

Nasledovne uvádzame príklad pri neprevzatí, ale dodaní tovaru na adresu: “storno poplatok 10 EUR + náklady za dopravu v meste Rimavská Sobota 3 EUR“.